Zajmujemy się kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest tj. demontaż, pakowanie, transport na składowisko):

 • przygotowanie planu prac usuwania materiałów zawierających azbest
 • demontaż materiałów zawierających azbest (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje budynków)
 • likwidacja pryzm eternitowych
 • przygotowanie materiałów do transportu (pakowanie i załadunek na samochód)
 • transport na składowisko
 • składowanie odpadów zawierających azbest
 • transport różnych materiałów niebezpiecznych
 • prowadzimy także doradztwo w zakresie administrowania inżynierią środowiska

Okresowo zlecamy przeprowadzenie badań określających stężenie czynników szkodliwych na stanowisku demontażu azbestu. Wszystkie przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu, co wiąże się z bezpiecznym wykonywaniem w/w prac.

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju materiałów zawierających azbest, powierzchni do demontażu oraz miejsca wykonania prac.

Współpracujemy z dwoma składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:

 • składowisko w Dobrowie (gm. Tuczępy) - Zarządzający składowiskiem Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
 • składowisko w Tarnowie "Za rzeka Białą" - Zarządzający składowiskiem Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
utylizacja azbestu
odpady azbestowe
poszycia dachowe azbest
usuwanie azbestu kraków
demontaż i transport azbest
 • Prace polegające na odbiorze i transporcie wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma RAGAR wykazała, że posiada specjalistyczny sprzęt, niezbędny do usuwania tego rodzaju odpadów oraz wykwalifikowaną w tym zakresie kadrę pracowniczą. Stwierdzamy, że firma RAGAR spełniła nasze oczekiwania i jest godnym partnerem do współpracy.

  GMINA KOLBUSZOWA
 • Przy wykonywaniu prac firma RAGAR wykazała się profesjonalizmem, terminowością i niezbędną wiedzą. Prace wykonywane zostały z zachowaniem wszelkich zasad BHP. Sposób w jaki usługa została zrealizowana wyróżnia tę jednostkę spośród firm zajmujących się tego typu działaniami. Polecamy firmę RAGAR jako wykonawcę, z którym warto współpracować.

  Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
 • Potwierdzamy, że firma RAGAR realizowała z należytą starannością prace polegające na usunięciu odpadów azbestowych tj. załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych z budynków mieszkalnych i letniskowych. Prace wykonywane były profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  GMINA NOWY WIŚNICZ
 • Potwierdzamy, że prace zlecone firmie RAGAR zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Firma posiada odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną. Z przekonaniem możemy polecić firmę RAGAR jako partnera rzetelnego, fachowego i bardzo dobrze przygotowanego do wyznaczonych zadań.

  STAROSTWO POWIATU SUSKIEGO
 • Przy realizacji zadania firma RAGAR wykazała się terminowością, wysokim profesjonalizmem i fachowością. Przebieg współpracy oraz jakość wykonanych prac, a także umiejętność dostosowania się do potrzeb i wymagań stawianych przez właścicieli nieruchomości na terenach, na których były realizowane, świadczą o kompetencjach i solidności firmy.

  URZĄD MIEJSKI W WADOWICACH
Używamy ciasteczek (plików cookies), dzięki czemu nasza strona może działać lepiej  –  dowiedz się więcej     OK