Zajmujemy się kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest tj. demontaż, pakowanie, transport na składowisko):

 • przygotowanie planu prac usuwania materiałów zawierających azbest
 • demontaż materiałów zawierających azbest (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje budynków)
 • likwidacja pryzm eternitowych
 • przygotowanie materiałów do transportu (pakowanie i załadunek na samochód)
 • transport na składowisko
 • składowanie odpadów zawierających azbest
 • transport różnych materiałów niebezpiecznych
 • prowadzimy także doradztwo w zakresie administrowania inżynierią środowiska

Okresowo zlecamy przeprowadzenie badań określających stężenie czynników szkodliwych na stanowisku demontażu azbestu. Wszystkie przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu, co wiąże się z bezpiecznym wykonywaniem w/w prac.

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju materiałów zawierających azbest, powierzchni do demontażu oraz miejsca wykonania prac.

Współpracujemy z dwoma składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest:

 • składowisko w Dobrowie (gm. Tuczępy) - Zarządzający składowiskiem Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
 • składowisko w Tarnowie "Za rzeka Białą" - Zarządzający składowiskiem Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
utylizacja azbestu
odpady azbestowe
poszycia dachowe azbest
usuwanie azbestu kraków
demontaż i transport azbest
 • Firma RAGAR od kilku lat wykonywała na terenie naszej Gminy usługi polegające na odbiorze odpadów zawierających azbest, ich załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace te wykonywane były w sposób fachowy, terminowy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  Urząd Gminy Mszana Dolna
 • Przy realizacji zadania firma RAGAR wykazała się terminowością, wysokim profesjonalizmem i fachowością. Przebieg współpracy oraz jakość wykonanych prac, a także umiejętność dostosowania się do potrzeb i wymagań stawianych przez właścicieli nieruchomości na terenach, na których były realizowane, świadczą o kompetencjach i solidności firmy.

  URZĄD MIEJSKI W WADOWICACH
 • Wszystkie prace związane z odebraniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych firma RAGAR zrealizowała terminowo i starannie. Firma charakteryzuje się dobrą organizacją pracy, wysoką jakością świadczonych usług, dużym potencjałem technicznym, fachowością i wiarygodnością zawodową.

  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Potwierdzamy, że prace zlecone firmie RAGAR zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Firma posiada odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną. Z przekonaniem możemy polecić firmę RAGAR jako partnera rzetelnego, fachowego i bardzo dobrze przygotowanego do wyznaczonych zadań.

  STAROSTWO POWIATU SUSKIEGO
 • Współpraca z firmą RAGAR polegająca na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest układała się bardzo dobrze – jesteśmy zadowoleni z ich usług. Były one wykonywane profesjonalnie, rzetelnie, terminowo oraz z należytą starannością. Polecamy firmę RAGAR jako wykonawcę solidnego, posiadającego dużą wiedzę fachową oraz doświadczenie, gwarantujące wysoką jakość wykonywanych prac.

  Urząd Gminy Liszki
Używamy ciasteczek (plików cookies), dzięki czemu nasza strona może działać lepiej  –  dowiedz się więcej     OK