• Demontaż odpadów azbestowych

  Demontaż odpadów zawierających azbest

  Profesjonalne i rzetelne usunięcie odpadów azbestowych
  przy zachowaniu założonych terminów i obowiązujących przepisów

 • usuwanie azbestu z dachu

  Doświadczenie w usuwaniu azbestu

  Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt, dobrą organizację pracy
  oraz wysoką jakością świadczonych usług

 • transport azbestu na wysypisko

  Transport i utylizacja azbestu

  Oferujemy profesjonalny załadunek i transport wyrobów azbestowych
  oraz unieszkodliwienie ich na składowisku odpadów niebezpiecznych

DLACZEGO MY?

Zajmuje się kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest tj. demontaż, pakowanie, transport na składowisko. Posiadamy niezbędne zezwolenia i decyzje dla prowadzenia tej działalności na terenie całego kraju. Wszystkie zlecenia realizujemy kompleksowo przy zapewnieniu formalności prawnych (zgłoszenia robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego, inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej), obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych i ochrony środowiska.

TAK PRACUJEMY

Posiadamy własne środki transportu o różnej ładowności dzięki czemu jesteśmy w pełni samodzielni. Zatrudniamy pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

ZAKRES USŁUG

 • przygotowanie planu prac usuwania materiałów zawierających azbest
 • demontaż materiałów zawierających azbest (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje budynków)
 • likwidacja pryzm eternitowych
 • przygotowanie materiałów do transportu (pakowanie i załadunek na samochód)
 • transport na składowisko
 • składowanie odpadów zawierających azbest
 • transport różnych materiałów niebezpiecznych
 • prowadzimy także doradztwo w zakresie administrowania inżynierią środowiska

WARTO WIEDZIEĆ

 • Co to jest azbest?

  Azbestem nazywany jest każdy uwodniony krzemian składający się z acikularnych kryształów lub podobnie zbudowanych związków polikrystalicznych, które ze względu na swoją włóknistą strukturę znalazł zastosowanie o charakterze przemysłowym. Włókna azbestu, podobnie jak włókna organiczne, osiągnęły swój kształt poprzez wzrost, zachowując właściwości takie jak giętkość, połysk, strukturę osiową i wydłużenie ...
  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Dlaczego powinieneś pozbyć się azbestu?

  Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ryzyko dla zdrowia wynikające z wchłaniania pyłu drogą pokarmową jest znikome. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Proces ten zależy od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien ...
  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Program realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu

  Problematyka usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest złożona, szczególnie z uwagi na skalę problemu i rozproszenie miejsc występowania odpadów. Nie udzielenie pomocy właścicielom posesji przy likwidacji azbestu ze strony samorządu gminy skutkować musi negatywnymi działaniami, a mianowicie powstawaniem dzikich wysypisk tych odpadów. Do obowiązków samorządów należy zorganizowanie planu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest ...
  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Potwierdzamy, że firma RAGAR realizowała z należytą starannością prace polegające na usunięciu odpadów azbestowych tj. załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych z budynków mieszkalnych i letniskowych. Prace wykonywane były profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  GMINA NOWY WIŚNICZ
 • Firma RAGAR od kilku lat wykonywała na terenie naszej Gminy usługi polegające na odbiorze odpadów zawierających azbest, ich załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace te wykonywane były w sposób fachowy, terminowy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  Urząd Gminy Mszana Dolna
 • Prace polegające na odbiorze i transporcie wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma RAGAR wykazała, że posiada specjalistyczny sprzęt, niezbędny do usuwania tego rodzaju odpadów oraz wykwalifikowaną w tym zakresie kadrę pracowniczą. Stwierdzamy, że firma RAGAR spełniła nasze oczekiwania i jest godnym partnerem do współpracy.

  GMINA KOLBUSZOWA
 • Potwierdzamy, że prace zlecone firmie RAGAR zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Firma posiada odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną. Z przekonaniem możemy polecić firmę RAGAR jako partnera rzetelnego, fachowego i bardzo dobrze przygotowanego do wyznaczonych zadań.

  STAROSTWO POWIATU SUSKIEGO
 • Przy realizacji zadania firma RAGAR wykazała się terminowością, wysokim profesjonalizmem i fachowością. Przebieg współpracy oraz jakość wykonanych prac, a także umiejętność dostosowania się do potrzeb i wymagań stawianych przez właścicieli nieruchomości na terenach, na których były realizowane, świadczą o kompetencjach i solidności firmy.

  URZĄD MIEJSKI W WADOWICACH
Używamy ciasteczek (plików cookies), dzięki czemu nasza strona może działać lepiej  –  dowiedz się więcej     OK